Főszereplők
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapest)
» Dr. med. Angyal Miklós r. ezredes, tanszékvezető egyetemi docens
» Asqui Jorge Kristóf doktorandusz
» Dr. Bács Zoltán György szakoktató
» Bakos Csaba Attila alezredes, tanársegéd
» Bányász Péter tanársegéd
» Bartók András tanársegéd
» Bezsenyi Tamás r. őrnagy, tanársegéd
» Dr. habil. Budai Balázs Benjámin intézetvezető egyetemi docens
» Csengeri János főhadnagy, gyakorlati oktató
» Cserháti Katalin levéltáros
» Csizmazia Gábor tanársegéd
» Dr. Csobolyó Eszter doktorandusz
» Dr. Dávid Ferenc egyetemi adjunktus
» Dely Péter c. r. alezredes, doktorandusz
» Dr. Farkas Johanna egyetemi adjunktus
» Fekete Csanád doktorandusz
» Prof. Dr. Földi László ezredes, egyetemi tanár
» Dr. Forgács Balázs százados, egyetemi docens
» Prof. Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár, kutatóprofesszor
» Halasi Gábor
» Dr. Hankiss Ágnes címzetes egyetemi docens
» Dr. Hegedűs Judit mb. tanszékvezető egyetemi docens
» Dr. habil. Horváth Tibor ezredes, intézetigazgató, egyetemi docens
» dr. Horváth-Sántha Hanga doktorandusz
» Ilosvai Dániel
» Dr. Jakusné Dr. Harnos Éva PhD, nyelvtanár, központvezető
» Jasenszky Nándor szakoktató
» Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, egyetemi docens
» Dr. Kaiser Ferenc tanszékvezető egyetemi docens
» Kakuk Gabriella doktorandusz
» Kaszap Márton tanársegéd
» Dr. Kasznár Attila nb. őrnagy, mb. tanszékvezető egyetemi adjunktus
» Könczöl Zsófia
» Kovács Georgina
» Dr. Lakatos Péter PhD, egyetemi docens
» Lendvai Tünde
» Dr. Marsai Viktor egyetemi adjunktus
» Dr. Németh Zsolt PhD ny. r. ezredes, egyetemi docens
» Nyitrai Mihály alezredes, tanársegéd
» Dr. Ördögh Tibor egyetemi adjunktus
» Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes
» Paráda István hadnagy, gyakorlati oktató, okleveles villamosmérnök
» Petróczki Márk
» Dr. Regényi Kund alezredes, egyetemi adjunktus
» Dr. Remek Éva egyetemi docens
» Dr. habil. Resperger István ezredes, intézetigazgató egyetemi docens
» Sáfrán József doktorandusz
» Sebők István őrnagy, tanársegéd
» Dr. Sivadó Máté r. őrnagy, tanársegéd
» Szabó Károly ezredes, egyetemi tanársegéd
» Szarka Eszter Luca
» Dr. Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
» Szécsényi Mihály levéltáros
» Dr. habil. Szente-Varga Mónika egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
» Toldi Lóránt levéltáros
» Dr. Tóth András százados, egyetemi adjunktus
» Dr. Ujházi Lóránd tudományos főmunkatárs
» Prof. Dr. Ványa László ezredes, intézetigazgató egyetemi tanár
» Dr. Vári Vince r. őrnagy, tanársegéd
» Dr. Zachar Péter Krisztián egyetemi docens, mb. tanszékvezető

Keresés:  

Ha szeptember, akkor KUTATÓK ÉJSZAKÁJA! 

2017. szeptember 29. (péntek) 

Ezen a délutánon és estén megismerkedhettek a kutatói munka szépségeivel és izgalmával. Megtudhatjátok, hol és hogyan dolgozik egy kutató, milyen kihívások érik, és hogyan küzdi le a nehézségeket?

 

Miről is szól ez a nap?

 

Arról, hogy a kutatók sokfélék, lehetnek laborban dolgozó, fehér köpenyes, szemüveges, kissé szórakozott professzorok, de lehetnek álmodozó fiatalok, dinamikus középkorúak, férfiak vagy nők is; és (időnként) dolgozhatnak autógyárban, búzamezőkön, tisztatérben, öntödében, az afrikai szavannán, csillagvizsgálóban, óceánjárón vagy egy vulkán tetején.

 

A Kutatók Éjszakájára minden korosztályt várunk látogatóként! Az Európai Unió Bizottsága által kezdeményezett eseménysorozat a társadalom minden tagjának bemutatja a kutatás és fejlesztés (K+F) fontosságát és vonzóvá szeretné tenni a kutatói életpályát. Az ovisoktól a nagymamákig mindenki megismerkedhet az innovációs gondolkodás fontosságával.

 

Szeptember 29-én kora délutántól késő éjszakáig, a rengeteg érdekes program során máskor nem látogatható helyszínek is kinyílnak, és bepillanthattok a zárt ajtók mögött zajló, az emberiséget előre vivő új ötletek létrehozásába;

 

Több mint 30 városban, közel 2000 program megszervezésével nem csak szórakoztatni szeretnénk, hanem azt is demonstrálni, hogy a találmányok egy-egy elkötelezett, kitartó és kreatív tudós vagy tudóscsapat munkájának eredményei, hogy a fiatalok is kedvet kapjanak a tudományos életpályához és az újítások támogatásához.

 

Ha videóhírek, akkor: SciNews!

A Kutatók Éjszakája hivatalos YouTube-csatornája idén is érdekes tudományos és az eseményhez kapcsolódó híreket oszt meg!

 

Kívánjuk, hogy

 

  • minden új látogató találja meg az őt érdeklő érdekfeszítő programokat,
  • idén jusson be a kiszemelt regisztrációköteles programra, akinek ez még nem sikerült,  és 
  • mindenkinek, hogy érezze nagyon jól magát ezen a különleges eseményen!


Írjátok fel a naptáratokba vagy az okostelefonba, hogy biztosan ne felejtsetek eljönni: 2017. SZEPTEMBER 29-én, pénteken, megint:

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA!!!


Az Európai Kutatók Éjszakája az Európai Bizottság, Marie Skłodowska-Curie programjának támogatásával valósul meg.


Támogatóink: