Fabinyi Bianka

Molekuláris bionikusként végeztem a PPKE-Információs Technológiai és Bionikai Karon és jelenleg az Info-bionika mérnöki MSc szak hallgatója vagyok. Az egyetem Biomikrofluidikai laborjában kutatok és dolgozom. A problémák kreatív megoldása éltet igazán, amivel szerencsére gyakran találkozhat egy kutató. Fontosnak tartom a tudomány népszerűsítése mellett, hogy a bemutatott foglalkozássokkal segítsük a diákokat a pályaorientációban, hogy megtalálhassák azt,…

  Fabula Szabolcs 1985-ben született Békéscsabán. 2009-ben végzett geográfusként a Szegedi Tudományegyetemen, majd 2015-ben doktorált az SZTE Földtudományok Doktori Iskolában. Doktori disszertációjának témája: a fogyatékosság társadalmi-térbeli vonatkozásai. Jelenleg az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének adjunktusa, 2009 óta folyamatos oktatói és kutatói munkát végez. Fő kutatási területei a városföldrajz, a területfejlesztés és területi tervezés, valamint a…

Bővebben

Diákjóléti referens, építőmérnök hallgató. Amint elnyerte a felvételt a SZIE YMÉK-ra a hallgatói programok szervezésében, lebonyolításában segédkezik és segíti az Építéstudományi Kar folyamatos fejlődését.

Bővebben

Másodéves PhD hallgató vagyok az SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszékén Dr. Bodai László kutatócsoportjában. Kutatásom témája a Huntington-kór epigenetikai alapjainak vizsgálata. Ehhez az ecetmuslica szolgál modellszervezetként, melyben könnyen és hitelesen modellezhető és vizsgálható a legtöbb emberi betegség.

Bővebben

Faragó Kinga vagyok és az ELTE Informatikai Kar Doktori Iskolájában humán-számítógép interakció kutatásával foglalkozom 2013 óta. Tanulmányaimat 2017. nyarán befejeztem, jelenleg a Neurális Információ Feldolgozó Csoportban (NIPG) dolgozom. PhD témámhoz kapcsolódó kutatásokban, adatgyűjtésekben veszek részt, előszeretettel próbálok ki új technológiai eszközöket, amikkel az emberek szükségletei pontosabban jellemezhetők, esetenként előre jelezhetők egy számítógépekkel összefüggő környezetben. Előadóként…

Bővebben

Faragó Norbert 2010-ben szerzett diplomát őskori régészet szakirányon, jelenleg doktorjelölt. Kutatási területe a Kárpát-medence neolitikuma és rézkora. Ezen belül főbb kutatási pontok: az alföldi és dunántúli középső neolitikum kőeszközei, kőeszközök készítési technológiája, lelőhelyek tárgyi anyagának szóródási és térszerveződési vizsgálata.

Bővebben

Farkas Ádám az MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumának fejlesztő mérnöke. 2016-ban szerzett MSc. diplomát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki karának Gyártórendszerek mechatronikája szakirányán. Az MTA SZTAKI-ban 2015-ben kezdett gyakornokként dolgozni, majd az egyetem befejezése után teljes állásban folytatta munkáját ugyanitt. Fő szakterülete a gyártási folyamatok optimalizálása és a gyártás-szimuláció. Számos…

Bővebben