Krekic Szilvia 2017-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem fizikus mesterszakán. Jelenleg Ph.D. hallgató az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetében. Kutatási témája különböző fényérzékeny fehérjék spektroszkópiai vizsgálata, illetve ezek biofotonikai felhasználása.

Bővebben

  Kriska Olivér 1993-ban, Szerbiában született, gyerekkorát Magyarkanizsán töltötte. Felsőfokú tanulmányait az SZTE-n végezte, geográfus szakon. Jelenleg a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék doktorandusza, kutatási témája pedig a határmentiség, a mentális- és az államhatárok vizsgálata. Szabadidejében gyakran fényképez, igyekszik mind tartalmában, mind kompozíciójában az erős kontraszt megjelenítésére.

Bővebben

2016. óta az Atomenergetikai Múzeumban dolgozok múzeumpedagógusként. Munkám során a természettudományokkal, a természet működésével szeretném megismertetni a látogatókat. A tevékenységünkhöz kapcsolódóan elsősorban a fizikai témákat dolgozok fel, ahol lehet kísérletekkel szemléltetve a folyamatokat. Nagyon fontosnak tartom a természet megfigyelését, különösen a változások megfigyelését, összefüggések felfedezését, felfedeztetését.

Bővebben

Krupa Gábor 2015-ben végzett a Gábor Dénes Főiskolán mérnökinformatikusként nappali képzésen. Szakdolgozatában a 3D nyomtatás otthoni alkalmazási lehetőségeit vizsgálta. Modelljeit saját maga tervezi. Folyamatosan tart előadásokat és bemutatókat a 3D nyomtatás témakörében, angol nyelven is. Tagja a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságban a Multimédia az Oktatásban Szakosztálynak és a Gábor Dénes Tehetségpontban a 3D Grafika és…

Bővebben

Az ELTE TÓK Matematika Tanszékén oktatok tanító szakos és óvodapedagógus szakos hallgatókat. A kisgyermekek matematikai képességeinek fejlesztéséhez használt hagyományos és digitális eszközökben rejlő lehetőségek vizsgálatával foglalkozom.

Bővebben

A BME GTK-n végzett alkalmazott közgazdaságtan alapszakon és közgazdasági elemző mesterszakon, majd itt kezdett oktatni. Minden állomáson elsősorban a mikroökonómiai szemléletű, azaz egyéni döntéseket vizsgáló kérdések, illetve a határterületek foglalkoztatták, így érdeklődése a kultúragazdaságtan és az oktatás mellett a viselkedési közgazdaságtan felé fordult.

Bővebben

Volt széchenyistaként Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán diplomáztam magyar nyelv és irodalom – történelem szakos középiskolai tanárként.  Pályámat a soproni József Attila Szakközépiskolában kezdtem, 2002 óta tanítok a Széchenyi István Gimnáziumban. Közoktatási vezetőként a Budapesti Műszaki Egyetemen szakvizsgáztam. Mindkét tárgyamból emelt szintű érettségi elnök vagyok. A szakmai tudás mellett legfontosabbnak a következetességet, a…

Bővebben

2016 óta az Országos Epidemiológiai Központ Dezinfekciós osztályának, majd jogutód intézményének munkatársa. Napi feladatai közé tartozik a biocidok szakvéleményezése, valamint azok hatásossági vizsgálatainak értékelése.

Bővebben