Borgos Anna (1973) pszichológus, genderkutató. Az ELTE pszichológia szakán és a CEU Társadalmi nem és kultúra szakán szerzett diplomát, a Pécsi Tudományegyetem Elméleti pszichoanalízis programján doktorált. Az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének munkatársa. Huszadik század eleji, elsősorban az irodalomhoz és a pszichoanalízishez kapcsolódó értelmiségi nők élettörténetét és szerepkonstrukcióját kutatja. Érdeklődési területébe tartozik a…

Bővebben

Anna a Turbine HR vezetőjeként már több, mint egy éve a cég HR folyamatainak megteremtéséért, kialakításáért, implementálásáért és fejlesztéséért felel. Legfontosabb feladata – ami egyben a legnagyobb kihívás is -, hogy a rohamosan növekvő csapat dinamikus fejlődésének olyan hátteret biztosítson, ami igazodik a szervezet prioritásaihoz, igényeihez.

Bővebben

1998-ban szereztem a diplomámat a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen német nyelv – és irodalom,  valamint magyar mint idegen nyelv szakokon. 2003 óta vagyok a Soproni Széchenyi István Gimnázium német szakos tanára.

Bővebben

Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszék 1971-ben születtem, így a rendszerváltás időszaka nálam egybeesett az érettségi és továbbtanulás kihívásaival. Mivel történelem (és földrajz) tanárnak készültem, fokozottan foglalkoztattak történelmünk azon időszakai, amelyekről csak manipulált tájékoztatást kaptam. Az őstörténet és a XX. század „titkainak” megismerése során kapcsolatba kerültem az emigráció hungarista szárnyával, majd propagandaanyagaik követése révén bekapcsolódtam a hazai…

Bővebben
Bors Luca

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán szereztem BSc diplomát molekuláris bionikus mérnökként 2015-ben, majd 2017-ben végeztem el az orvosi biotechnológiai mesterképzést. Jelenleg a Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola másod éves doktoranduszaként végzem doktori tanulmányaimat.

Az SZTE BTK Régészeti Tanszék régészhallgatója.

Bővebben

A tatabányai Bárdos László Gimnáziumban érettségizett 1993-ban, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett történészi és jogi diplomát. A PPKE BTK doktori iskolájában 2016-ban védte meg disszertációját, amelynek címe: Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében. 1999-től tudományos kutatóként dolgozik az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Kutatási területe Magyarország 1945 utáni története, a titkosszolgálatok és a politikai…

Bővebben

Az előadó vegyész, kutatási területe az elméleti fizikai kémia.

Bővebben