Az ELTE ötödéves történelem és állampolgári ismeretek tanára – német nyelv és kultúra tanára szakos hallgatója. 2017-ben első helyezést szerzett az Országos Tudományos Diákköri Konferencia humántudományi tagozatának 1945 utáni magyar történeti szekciójában. Témavezetője Andreas Schmidt-Schweizer. Az EC Történész műhelyének és Germanisztika műhelyének tagja, érdeklődési területe az 1949–1989/1990 közötti keletnémet–magyar kapcsolatok.

Bővebben

A SZIE Kertészettudományi Kar PhD hallgatója, kutatási témája a szőlő bogyómorfológia leírása és a szőlőfajták jellemzése.

Bővebben

Egyetemi tanársegéd, 2009 óta a SZIE Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszékének oktatója. Növényszervezettant és növényrendszertant oktat a Tájrendező és kertépítő mérnök (BSc) és Kertészmérnök (BSc) szakok nappali tagozatán. Kutatómunkája során különböző növényfajok leszármazási viszonyait kutatja molekuláris genetikai módszerek segítségével.

Bővebben

Somogyvári Zoltán vagyok, fizikusként végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és Identudományi PhD-t szereztem a Semmelweis Egyetemen. Az idegrendszerben mért jelek elemzésével és új matematikai elemzési módszerek kifejlesztésével igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy jobban megértsük az idegsejtek kommunikációját az agyban, vagy pontosaban tudjuk meghatározni az epilepszia kiindulópontját egy betegben.

Bővebben

Soós Bence: Az ELTE BTK MA végzős hallgatója. Elsősorban a Dunántúl kora vaskorának temetkezéseivel foglalkozik.

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Anyagmérnöki Intézet tanársegéd balczari@almos.uni-pannon.hu  

Bővebben

Régészeti tanulmányaimat Pécsett kezdtem meg Őskor és Római provinciális régészet szakirányokon. Ezek az érdeklődési körök megmaradtak egészen a mesterképzésig, melyet az ELTE Régészettudományi Intézetében fejeztem be ez év júniusában. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozom régészként, fő érdeklődési köröm a vaskor időszaka.  

Bővebben

Spekker Olga 1987-ben született Győrben. 2013-ban szerzett biológia – matematika szakos tanári diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. Posztgraduális tanulmányai elvégzését követően az SZTE TTIK Embertani Tanszékének PhD hallgatója lett, doktori disszertációját 2018-ban védte meg. Fő kutatási témája a tuberkulózissal összefüggésbe hozható nem specifikus csonttani tünetek diagnosztikai kritériumokként való alkalmazhatóságának vizsgálata különböző történeti korokból származó, illetve modern…

Bővebben

Stefán Dávid 2016-ban végzett az ELTE vegyész szakán, majd diplomázása után az ELTE Kémiai Doktori Iskola hallgatója lett. Kutatását az Országos Közegészségügyi Intézet Vízhigiénés Osztályán kezdte el. Témája a klórozási melléktermékek vizsgálata ivó- és medencevizekben. Munkája nagy részében főként nagyműszeres, kromatográfiás mérések kivitelezésével és módszer-fejlesztéssel foglalkozik, emellett AOX és klasszikus analitikai méréseket is végez. Mindemellett…

Bővebben

Szociológus, jelenleg doktorandusz az ELTE Szociológia Doktori Iskolában. Szakterületei: kvantitatív kutatás, kutatásmódszertan, big data, médiakutatás.

Bővebben