2004-ben szerztem PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetem Biológia Doktori Iskolájában, majd 2014-ben ugyanitt habilitáltam. Az SZTE több tanszékén végeztem kutató munkát, valamint öt évet töltöttem a University of California irvine-i kampuszán. 2008-óta az SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai tanszékén dolgozom, jelenleg egyetemi docens beosztásban.

Bővebben

Bodnár Gábor habilitált egyetemi docens, az ELTE BTK Zenei Tanszékének vezetője DLA-fokozatát a Zeneakadémián, habilitációját az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájában szerezte meg, zeneelméleti, illetve zeneesztétikai témában. Oktatói munkája (zeneelmélet, hangszerismeret, partitúraolvasás, kórus- és magánének korrepetíció) mellett rendszeresen közzétesz publikációkat, előadásokat tart külföldi és hazai konferenciákon, tankönyvszakértői, közoktatási, európai uniós pályázati szakértői tevékenységet folytat, valamint, zongoristaként, hangversenyeken, CD-felvételeken is…

Bővebben

Dr. Bodnár Károly 30 éve foglalkozik nyúltenyésztési kutatásokkal, és a nyúltenyésztés oktatásával. Szakmai érdeklődése kiterjed a nyúl szaporodásbiológiájára, a tartás környezeti elemeire és a nyúltenyésztés ökonómiai vonzataira. Jelenleg a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Karán, Szarvason dolgozik.

Bővebben

Bodor Emese Réka geológus, paleobotanikus. Szakdolgozatában és doktori dolgozatában a Mecseki Kőszén Formáció mintegy 200 millió éves növényvilágával foglalkozott. Jelenlegi kutatásai elsősorban az iharkúti dinoszaurusz lelőhely és az Ajkai Kőszén Formáció mintegy 85 millió éves növényzetének megismerésére fókuszálnak

Bővebben

Neurológiai szakorvosjelölt és PhD hallgató, érdeklődési területe a fiatalkori stroke és koponyán belüli UH vizsgálatok

Bővebben

1982-ben szerzett biológusi diplomát, majd 1996-ban Ph.D. fokozatot az ELTE-n. 1982 óta vesz részt a tanszéken a biológia és tanár szakok oktatásában (magyar és angol nyelven). Jelenleg alapszakon (BSc), mesterszakon (MSc) és a Doktori Iskola keretében oktat. Biotikus és abiotikus stressz hatása a növényekre, illetve növények és mikroorganizmusok kölcsönhatásának vizsgálata.

Bővebben

Édesanyám már kisgyermek korom óta megfigyelte, hogy kíváncsiságom a dolgok összetevőjét illetően annyira mély volt, hogy játékaim darabokra szerelése, plüss állataim tudományos igényű belső vizsgálata jelentette elfoglaltságom nagy részét. Akkor kezdte komolyabban venni gyermeki érdeklődésemet, amikor néhány giliszta és béka is áldozatul esett kíváncsiságomnak. Büszke felfedezéseimet gyakran a kis közönségem arcán ülő undor jutalmazta. Édesanyám…

Bővebben

adjunktus Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet   monitoring szakértő Oktatási Hivatal

Bővebben

Dr. Boldizsár Gábor egyetemi docens, NKE, kutatásvezető helyettes.

Bővebben

Bóna Judit 2007-ben védte meg bölcsészetdoktori értekezését a nyelvtudományok területén, kutatásának témája a gyors beszéd produkciójának és percepciójának elemzése volt. 2013-ban habilitált, értekezését az időskori beszéd jellemzőiről írta. Kutatásainak fő fókuszában azóta is a beszéd életkori jellemzői állnak, jelenleg egy NKFI-projekt (OTKA) vezető kutatójaként a gyermeki beszéd fonetikai sajátosságaival, azon belül a temporális szerkezet jellemzőivel…

Bővebben