Egyetemi tanulmányait az ELTE magyar nyelv és irodalom, illetve kulturális antropológia szakain folytatta, doktori címét pedig a fonetika területén szerezte meg az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában a szopránéneklés akusztikai és percepciós sajátosságainak kutatásával. 2012-től az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársaként dolgozott, ahol előbb a beszéd prozódiai szerkezetének vizsgálatával, majd nyelvváltozási folyamatok vizsgálatával foglalkozott. 2016 óta…

Bővebben

A Szegedi Tudományegyetemen végeztem egyetemi és doktori tanulmányaimat. Jelenleg matematikusként az SZTE Bolyai Intézetének tudományos munkatársa vagyok, matematikai járványtannal foglalkozom, többek között olyan betegségek modellezése szerepel eddigi munkáim között, mint a kanyaró, ebola, gyermekbénulás, pestis, kiütéses tífusz.

Bővebben

Régész, történészként 2007 óta veszek részt az ELTE Ókori Régészeti Tanszékének oktatómunkájában különböző előadások és szemináriumok tartásának keretében. PhD fokozatot 2013-ban szereztem, 2012 és 2018 között az MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársaként, majd munkatársaként dolgoztam, jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Prémium Posztdoktori ösztöndíjasa vagyok. Fő kutatási területem a római kori üvegművesség, részletesen foglalkozom az…

Bővebben

ELTE Meteorológiai Tanszékének fiatal oktatója. A hallgatók elsősorban az időjárás előrejelzésével kapcsolatos előadások és gyakorlatok során találkozhat vele. Kutatási tevékenységében a városok sajátos éghajlatának, illetve légszennyezettségi viszonyainak problémáival foglalkozik.

Bővebben

1997-ben végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán, majd 2007-ben transzfuziológiai szakvizsgát tettem. 1997-től 2000-ig a Baranya Megyei Kórház Vértranszfúziós Állomásán dolgoztam. 2000-től tevékenykedem az Országos Vérellátó Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központjában, jelenleg régióigazgató főorvosként. 2013-ban a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán egészségügyi menedzserként diplomáztam. 2007 óta rendszeresen részt veszek elméleti és gyakorlati oktatóként…

Bővebben

Dr. Dió Mihály majd 40 éve foglalkozik orvosi műszerekkel. Gyermekként orvosi hivatásról álmodozott, de a sors a mérnöki pályát tette lehetővé számára. Nem veszett el mégsem az álom, hiszen mindvégig a gyógyítás eszközeivel dolgozott. Fejlesztésben és üzemeltetésben az eszközök széles területével került kapcsolatba. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának adjunktusa, ahol a hallgatókkal könnyen érthető…

Bővebben

Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék PhD fokozat az ELTE TTK-n környezetkémiai tudományokból. 1995-2005-ig a Vituki Rt., Vízminőség-védelmi Intézetének munkatársa, a szerves mikroszennyező vegyületeket vizsgáló kutatócsoport tagja. 2005-2012 között a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálatának vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris (CBRN) felderítője. 2007 – 2012    között (oktatási, kutatási tevékenység) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai…

Bővebben