főiskolai docens, tanszékvezető

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Környezetmérnöki Intézet egyetemi docens domokose@uni-pannon.hu

Bővebben

Kutatási területe a banki és vállalati kockázatkezeléshez, a pénzügyi derivatívákhoz és a kvantitatív pénzügyekhez kapcsolódik. Jelentős banki és piaci tapasztalattal rendelkezik. A hazai professzionális kockázatkezelők (PRMIA Chapter Hungary) elnökségi tagja, az Annual Financial Markets Liquidity nemzetközi tudományos konferencia főszervezője. Az alapszakon a Speciális Pénzügymatematika Program titkára, a Pénzügy mesterszakon a Befektetéselemző specializáció vezetője. A Befektetések…

Bővebben

egyetemi docens, SZIE Növényvédelmi Intézet

Bővebben

tudományos segédmunkatárs

Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet Dr. Dúl János a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetének tudományos segédmunkatársa. Doktori fokozatát summa cum laude eredménnyel 2018-ban szerezte meg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában. A doktori értekezésének címe: A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal. Kutatási…

Bővebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző KarKatonai Repülő Intézet Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék Hivatásos katona, alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Repülő Intézet Repülésirányító és Repülő-hajózó tanszék oktatója, egyetemi docens. Egyetemi tanulmányait a leningrádi Testnevelési egyetemen végezte. Fő kutatási területei közé tartozik a repülés, légiforgalmi irányítás és az UAV operátorok humán tényezőivel kapcsolatos kérdések vizsgálata. A témában végzett…

Bővebben

Egyetemi tanár; a KKV-k fejlesztésének és menedzsmentjének kutatása.

Bővebben

Dr. Duray Balázs okleveles környezetkutató geográfus (2001); szakértő tájvédelem (SZTJV) és földtani természeti értékek és barlangok értékek (SZTV) szakterületeken, illetve városi klímaadaptációs szakértő (CLIM-CAP). 17 év kutatói, 11 év egyetemi oktatói tapasztalat. 14 db környezeti témájú kutatási projekt (6 db témavezetés, 5 db nemzetközi); 38 tudományos konferenciarészvétel; rendszeres környezetvédelmi konzultációs tevékenység; városi, ill. civil környezeti…

Bővebben

Az előadó az ELTE Eötvös József Collegium Byzantium Központjának tudományos munkatársa. Kutatási területe a középkori francia és bizánci regény, Bizánc és a Nyugat közötti irodalmi kapcsolatok, középkori kéziratok.

Bővebben

Pannon Egyetem – Mérnöki Kar Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet MOL Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék adjunktus ellerz@almos.uni-pannon.hu  

Bővebben

Endre Gabriellát már szegedi egyetemi hallgatóként a genetika tudománya felé irányította érdeklődése, kutatási területe pedig a pillangósvirágú növények és a Rhizobium talajbaktériumok között létrejövő nitrogénkötő szimbiotikus kapcsolat vizsgálata, mely munka során sikerült elsajátítania a molekuláris biológia alapvető módszereit. Az egyetem elvégzése óta is még mindig ugyanezt az érdekes biológiai folyamatot vizsgálja – és ugyanott, az…

Bővebben