Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Elektronikai Hadviselés Tanszék Az előadó okleveles biztonság-és védelempolitikai szakértő (2003), valamint okleveles kommunikáció- és médiatudomány szakértő (2016), továbbá a hadtudományok PhD fokozatosa (2007). Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi-és Honvédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszék egyetemi docense. Korábban oktatott a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2005 óta a Virginiai Katonai…

Bővebben

okleveles fizikus, tudományos szakértő

Víztudományi Kar Fenntartható fejlődés Tanulmányok Intézet 1984-ben érettségizett a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett Fizikus diplomát 1990-ben. Diplomamunkáját az ELTE elméleti fizikai intézetében írta a rendezetlen rendszerek statisztikus fizikájából Prof. Kondor Imre vezetésével. Ezután a Veszprémi Egyetemen oktatott mérnöki fizikát, majd 1992-től Németországban töltött összesen mintegy 10 évet a…

Bővebben

Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete, Kriminológiai Tanszék Tanulmányok: Perczel Mór Gimnázium, Siófok, érettségi (1964) Rendőrtiszti Főiskola, bűnügyi szak (1979) ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1988) PhD tudományos fokozat, ELTE ÁJK (2002) Munkahelyek: Budapesti Rendőr-főkapitányság, Fiatalkorú és Gyermekvédelmi Osztálya ((vizsgáló, nyomozó, bűnügyi alosztályvezető, 1968 – 1988) ORFK Bűnüldözési Osztály (ifjúságvédelmi vonalvezető, 1988-1989) ORFK Bűnmegelőzési Osztály (Család-,…

Bővebben

Neparáczki Endre 1988-ban született Szegeden. 2006-ban a szegedi Piarista gimnáziumban érettségizett, majd felvették az SZTE Biológus BSc szakra. 2009-ben a Biológus BSc-t, majd 2011-ben a Biológus MSc diplomát is megszerezte. Ezután felvételt nyert az SZTE Biológia Doktori Iskolába, doktori dolgozatát 2017-ben védte meg. Fő kutatási területe a régészeti genetika, a honfoglalás kor és az avar…

Bővebben

Dr. Neulinger Ágnes közgazdász, egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének tanszékvezetője. PhD fokozatát 2008-ban szerezte és azóta a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetének oktatója. Ezt megelőzően piackutatási területen dolgozott a BAT Magyarország és a Ringier Kiadó vállalatoknál. Kutatásaiban kiemelten foglalkozik a fogyasztói magatartás területeivel, azon belül a családok és…

Bővebben

adjunktus Publikációk: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10017164

Bővebben

parodontológus gyakornok - Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Parodontológiai Klinika

Az egészség megőrzése könnyebb, mint egy betegség kezelése. Minden prevenciós cselekvésünk olyan befektetés az életünkben, amely eredményét sokszor csak évekkel később kamatoztatjuk, ez idő alatt összeadódik. Így azt a kevés figyelmességet, amit ma megtehetünk saját magunkért, a jövőbeli énünk sokszorosan meg fogja hálálni. Nem csak a szájüregi elváltozások megelőzését tartom feladatomnak, hanem az abból kiinduló…

Bővebben

  1978-ban születtem Mezőtúron. Történelemtanárként végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, majd ugyanott szereztem doktori fokozatot neveléstörténetből. Jelenleg a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, a Gyógypedagógus-képző Intézetben dolgozom. Kutatásaim két nagy területet ölelnek fel. Egyrészt az izgat, hogy hogyan alakult ki és változott a neveléstörténet-írás, kik, mikor és mit írtak a nevelés múltjáról. Másrészt azt kutatom, hogyan alakult…

Bővebben

Biológus kutató, az ELTE docense. Elsősorban ökológiai és elméleti biológiai tárgyakat oktat. Főbb kutatási területei az élővilág és a természetes élőhelyek megőrzésével kapcsolatosak. Számítógépes modelleket készít például a következő témákban: a természetes élőhelyek területcsökkenésének és feldarabolódásának hatása a fajok fennmaradására, a fajok elterjedési területének változása a klímaváltozás miatt, a populációk kihalásának előrejelzése, a természetes növénytársulások…

Bővebben

Dr. Ónody a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján, mint szakorvos dolgozik. 2004 óta kezdetben tudományos diákkörösként, majd mint levelező PhD hallgató végzett tudományos munkát a Klinikán működő Kísérleti Műtőben. Kutatási területe kezdetben a különböző szervi (alsó végtag, máj, bél) ischaemia–reperfúziós károsodást mérséklő sebésztechnikai módszerek (posztkondicionálás), és farmakológiai előkezelések (glutamin, levosimendan) állatkísérletes vizsgálata volt. PhD…

Bővebben