Birtalan Ágnes, ELTE Mongol és Belső-ázsiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár, kutatási területe a mongolisztika és a mongol vallástörténet
Füredi Zoltán, ELTE Mongol és Belső-ázsiai Tanszék, doktorandusz, kutatási területéhez tartozik az ünnepek, az ünnepi játékok és az identitásreprezentáció vizsgálata
Laszlovszky József, a Közép-európai Egyetem professzora, régész, történész
Nagy Balázs, ELTE Középkori Történeti tanszék, tanszékvezető egyetemi docens, A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései című kutatási program vezetője
Rácz Tibor, régész, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre
Uhrin Dorottya, A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései című kutatási program tudományos segédmunkatársa, történész
Vadas András, ELTE Középkori Történeti tanszék, egyetemi adjunktus, kutatási területe a környezet- és klímatörténet