Ábrahám Ágnes 1992-ben született Zentán, Szerbiában. Középiskolai tanulmányait a szabadkai Svetozar Markovic Gimnáziumban végezte természettudományi tagozaton. A természettudományok iránt még az általános iskolai fizikatanárnője keltette fel érdeklődését. Felsőfokú tanulmányait 2011-ben a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán fizika szakon kezdte el. Fő érdeklődési területei a biofizika, lézerfizika és elméleti fizika. Egyetemi évei alatt két alkalommal is eredményesen szerepelt a helyi Tudományos Diákköri Konferencián, továbbá a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián különdíjban részesült. Diplomamunkáját, melyben az optikai csipesz baktériumokra gyakorolt hatását vizsgálta, Dr. Galajda Péter témavezetésével írta. A mesterképzést befejezve 2016-ban PhD hallgatóként felvételt nyert a MTA Szegedi Biológia Kutatóközpont Biofizika Intézetébe. Jelenleg Dr. Galajda Péter csoportjában dolgozik, ahol kutatási területe az optikai csipesz és annak kombinálása mikrofluidikai eszközökkel.