Pannon Egyetem – Mérnöki Kar

Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

PhD hallgató

bobekj@almos.uni-pannon.hu