2008-ban végeztem fizikusként a BME-n. Diplomamunkám során, a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetben kezdtem el optikai spektroszkópiával foglalkozni. Doktori munkámat Németországban, a Walther Meissner Institute-ban végeztem, ahol főleg műszerfejlesztéssel és szén nanocső alapú hibrid szerkezetek spektroszkópiai vizsgálatával foglalkoztam. A doktori fokozat megszerzését követően Belgiumban, az Universiteit Antwerpenen folytattam ezt a témát. 2016-tól két évet Ausztráliában, a University of South Australia alkalmazott kutatásokra specializálódott intézetében, a Future Industries Institute-ban dolgoztam, ahol polimer rétegek és ásványi nanorészecskék közötti kölcsönhatásokat vizsgáltam. A Wigner Fizikai Kutatóközpont szerkezetkutató laboratóriumában részben továbbra is új szén alapú nanoszerkezetek előállításával és vizsgálatával foglalkozom, de fő kutatási témám jelenleg a festékként felhordható, perovszkit szerkezetű napelem alapanyagokhoz kapcsolódik.

Események amelyeken szerepel:
Kapcsolt intézmények: