A Cervinus Teátrum igazgatója. Szakmai múltja alapját képezi az 1978 óta végzett néptáncoktatói tevékenység, ami később a Tessedik Táncegyüttes vezetésével párosult. Alapítóként vett részt az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület munkájában, 2000-től pedig négy cikluson keresztül ellátta az országos elnöki feladatokat is. Elindítója volt a Gyermek Néptáncosok Országos Szólótánc Fesztiváljának, ami a művészeti alapiskolák – minisztérium által támogatott – tanulmányi versenyének egyik alappillérévé nőtt ki magát. A három évenként megrendezésre kerülő versenyt máig a Szarvason kidolgozott tematikával rendezik.
Hosszú idő óta tagja / vezetője az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiumának, ami néhány éven keresztül a közművelődési szakággal összevontan működött.
Javaslatára több országos rendezvény valósult meg. Ilyen volt pl. a Szent Iván napi tűzugrás vagy a Szentendrei Skanzenben megrendezésre kerülő pünkösdölő. Emellett az egyesület rendezőként működött közre a Budai Várban megvalósuló Mesterségek Ünnepében és a tavaszi fesztiválhoz kapcsolódó Táncház-találkozókban is, továbbá elindította a gyermek koreográfiai versenyt. Elnöklete alatt ún. regionális rendszert hoztak létre, melybe bevonták a határon túli magyarokat is.
Emellett tevékenyen részt vett az alapfokú művészetoktatás rendszerének és tananyag tartalmának kidolgozásában, ill. 2007-től tagja az Alapfokú Művészetoktatási Intézményének Minősítő Testületének is. Mindvégig szívén viselte a magyarországi szlovák néptáncoktatók továbbképzésének és a határon túli gyermek néptáncoktatásnak az ügyét is.