Latin nyelv és irodalom, illetve indológia szakon végzett az ELTÉ-n 1998-ban, 2004-ben az Oxfordi Egyetemen szerzett doktori fokozatot szanszkrit filológia témakörben. 2016-ban habilitált az ELTÉ-n. 2002 óta oktat az ELTE Indológia Tanszékén, jelenleg mint adjunktus, szanszkrit nyelvet és irodalmat, valamint a premodern India kultúrtörténetével, vallásaival, történelmével, irodalmaival kapcsolatos órákat. Több szövegkiadást és számos tanulmányt publikált ezekben a témákban. Érdeklődése középpontjában jelenleg a klasszikus indiai kultúra és a szanszkrit nyelvű műveltség hatása áll a délkelet-ázsiai civilizációkra, elsősorban az ójávai nyelvre és irodalomra.