1983-ban szereztem kémia-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szegedi József Attila Tudományegyetemen. 2010-ben pedagógus szakvizsga, közoktatási vezető szakirányon oklevelet kaptam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

1985-től vagyok a Kaposvári Egyetem egyik jogelődjének, a Kaposvári Tanítóképző Főiskolának az oktatója. 1985-től tanársegédi, 1992-től adjunktusi, 1999-től docensi beosztásban dolgozom. Munkahelyem mostani neve Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakmódszertani tanszéke. Természetismeretet (kémia, fizika), környezetismeret módszertant, fenntarthatóságot oktatok tanító- és óvodapedagógus hallgatóknak. Az említett tárgyakhoz egyetemi jegyzeteim jelentek meg.  A hallgatók gyakorlati képzésében is részt veszek. Elsődleges kutatási területem a 3-12 évesek környezeti nevelése. A Kutatók Éjszakája programnak egyetemünkön több év óta előadója vagyok.

Események amelyeken szerepel:
Kapcsolt intézmények: