Dr. Balázs Lajos egyetemi docens, erdélyi magyar néprajzkutató. Kutatási területe a három emberi sorsforduló – születés, párválasztás, és halál –, valamint a nemiség szokásvilága. Különlegessége, hogy elemzéseit egy adott településről készíti: monográfiákat írt az általa tudatosan és körültekintően kiválasztott karakteres és reprezentatív székely falu, Csíkszentdomokos születési, házassági, elmúlással és halállal kapcsolatos szokásvilágáról.