1982-ben szerzett biológusi diplomát, majd 1996-ban Ph.D. fokozatot az ELTE-n. 1982 óta vesz részt a tanszéken a biológia és tanár szakok oktatásában (magyar és angol nyelven). Jelenleg alapszakon (BSc), mesterszakon (MSc) és a Doktori Iskola keretében oktat. Biotikus és abiotikus stressz hatása a növényekre, illetve növények és mikroorganizmusok kölcsönhatásának vizsgálata.