Buczkó Krisztina 1962. június 17-én, Budapesten született. Általános iskolába Márianosztrán járt. Középiskolai tanulmányait Budapesten, a Fazekas Mihály Fővárosi Általános Iskola és Gimnázium speciális matematika II. tagozatán végezte, ahol 1980-ban tett érettségi vizsgát. Ezt követően felvételt nyert az ELTE TTK, biológia-kémia szakára, ahol 1985-ben okleveles biológia-kémia szakos tanári képesítést szerzett. 1988-ban angol, 1996-ban spanyol nyelvvizsgát tett.

1985 január elsejétől állást kapott a Magyar Természettudományi Múzeumban, ahol az algagyűjtemény kurátoraként azóta is folyamatosan dolgozik, jelenleg főmuzeológusként. A több mint 30 ezres gyűjtemény kezelése, fenntartása, fejlesztése az egyik fő feladata. 2018 februárjától az MTA Ökológiai Kutatóközpont, Dunakutató Intézetének a munkatársa.

Érdeklődése már a középiskolás évei alatt az algológia, hidrobiológia felé irányult. Egyetemistaként rendszeren részt vett a Juhász-Nagy Pál körül kialakult szellemi műhely összejövetelein. Az Egyetem első hónapjaitól, Padisák Judit témavezetése alatt gyarapította hidrobiológiai, algológiai ismereteit. Elsőként a Fertő cianobaktériumat tanulmányozta, majd 1982-től a kovaalgák kutatása mellett kötelezte el magát amit autodidakta módon tanult meg. Egyetemi doktori értekezését „summa cum laude” minősítéssel 1989-ben védte meg, a „A perifiton algológiai términtázata a Fertő tavon” címmel. Ezt, 1996-ban, mint PhD fokozattal egyenértékű címet ismerték el. Rendszeres részt vesz a kovaalgakutatás európai és nemzetközi konferenciáin, ahol többször kérték fel szekcióelnöknek.

Pályafutása elején hazai nagy tavaink algabevonatát tanulmányozta (Fertő-tó, Velencei-tó), majd 1991-től a Duna szigetközi szakaszának kutatásába kapcsolódott be. Itt, 16 éven keresztül végzett biomonitoring vizsgálatokat. A kétezres évek elejétől figyelme az oligotróf élőhelyek felé fordult, hazai és erdélyi lápokon gyűjtött és határozott kovavázas algákat. 2008-ben egy gazdagon illusztrált Exsiccata-t adott ki szerzőtársaival erdélyi lápi diatómákról.

Magyari Enikő megkeresésére, 2001-től kapcsolódott be paleolimnológiai és paleoökológiai vizsgálatokba. Először a Szent Anna tavon végzett nagyfelbontású diatóma elemzést, majd ezt négy, a déli-Kárpátok Retyezát hegységében található tó analízise követte. Korponai Jánossal a Kis-Balaton, Balaton paleolimnológiáján dolgozik együtt, de román és cseh fúrások anyagainak feldolgozásához is felkérték mint vezető szakértőt.

Vendégszerkesztője és szerzője Spinger-nél megjelenő “Development in Hydrobiology” sorozat egy kötetének.  A paleolimnologiai proxik alkalmazásáról szóló könyv 2009-ben jelent meg gondozásában. Szintén vendégszerkesztője a Quaternary International rangos folyóiratnak (Q1) valamint a Fundamental and Applied Limnology-nak.

Eredményeiről több mint 70 nemzetközi konferencián, és több mint 50 hazai rendezvényen számolt be. Önállóan vagy társzerzőkkel közösen megjelent tudományos munkáinak száma 125; összes hivatkozásainak száma 997. Hirsch indexe: 16, kummulatív impakt faktora: 62,3. Tudományos cikkeinek 60%-ban első vagy utolsó szerzője.

Munkáját eddig 5 alkalommal támogatta a hazai alapkutatást finanszírozó Országos Tudományos Alapprogram (OTKA).

Az Akadémia Köztestületének tagja; 2016-2017-ben az MTA Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottságának választott tagja. Alapítója MTA Szigetközi munkacsoportjának (1994-től); Magyar Algológiai Társaság alapító tagja és titkára volt annak megszüntééig; Tagja a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztályának 2004-től; ugyancsak tagja International Society of Diatom Research-nek 2002-től. Rendszeresen ad elő az algológiai továbbképzéseken és találkozókon, részt vesz ezen rendezvények szervezésében.

2007 és 2011 között valamint 2013-ban az OTKA/NKFI, Szupraindividuális Biológia Zsűri titkára volt. Hazai és nemzetközi kutatási pályázatok értékelésében is szerepet vállal. Részt vesz az egyetemi oktatásban (ELTE, Szent István Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem), úgy is mint az algagyakorlatok vezetője, és úgy is mint előadó. 2008-ban felkért előadó volt a Trentóban (Olaszország) megrendezett kurzuson, ami az oligotróf élőhelyeken élő kovaalgák tudományába vezette be a részvevőket. Taxonómiai ismereteinek nemzetközi elismertségét jelzi, hogy 2014-ben felkérték a „German Proficiency Test Benthic Diatoms 2014” eljárás auditorának. 2015-ben a kolozsvári Sapientia Egyetemen tartott nagysikerű előadást az Egyetemi esték rendezvénysorozat keretein belül.

Két PhD hallgatója védte meg eddig sikeresen az értekezését. A kárpáti régió országaiból érkező fiatal kutatótársak az oligtróf kovaalgakutatás szakértőjeként keresik meg, mint az egyik legjobban felkészült taxonómust a világban. Munkája elismeréseként egy dél-amerikai és román kovaalgát neveztek el róla.

Hazai és nemzetközi szakfolyóiratok részére lektorálási feladatot lát el. Többek között rendszeresen felkérik a Diatom Research, Phytotaxa, Preslia, Hydrobiologia, Nova Hedwigia, Journal of Paleolimnology, Journal of Limnology, Journal of Phycology, Inland Waters, Catena folyóiratokhoz benyújtott kéziratok bírálására.

Pályafutása alatt külön hangsúlyt fektetett a tudományos ismeretterjtésre. Írásai jelennek meg a hazai heti-, és havi lapokan, magazinokban. Buczkó Krisztina írta a több kiadást megélt Pannon Enciklopédia és a Kárpát-medence Növényvilága algológiai fejezeteit. A Magyar Természettudományi Múzeum munkatársaként rendezőként vagy felkért szakértőként rendszeresen részt vesz kiállítások forgatókönyvének előkészítésében, múzeumi rendezvényeken, ahol a mikroszkópos világ megismertetését, népszerűsítését tartja szem előtt a múzeumlátogatók előtt. A hazai tudományos életben sokan a szkenning elektronmikroszkóp használatot kapcsolják a személyéhez.

1984-től él házasságban. Férje – korábbi középiskolai osztálytársa – Umann Gábor matematikus. Négy gyermekük született, három fiút és egy lányt neveltek fel.

 

Budapest, 2018. március 4.

Események amelyeken szerepel:
 • Savanyú, savanyúbb, legsavanyúbb… – Vulkáni tavak algáiról
 • Akadálymentesített: Igen
  Életkor: általános iskola felsősöknek, gimnazistáknak, egyetemistáknak, felnőtteknek
  Regisztrációköteles: Nem
  Külföldiek számára is látogatható program: Nem
  Tudományág: Természettudomány
  Programtípus: Előadás
  Nap: Péntek(szeptember 27.)
  Terem: Semsey Andor Előadóterem
  Google térkép megjelenítése: Igen
Kapcsolt intézmények: