2002-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Már diákként részt vettem a Farmakognóziai Intézet gyógynövényekkel kapcsolatos kutatásaiban, majd itt kezdtem meg kutatói pályámat, s jelenleg is itt dolgozom. Kutatási területem gyógynövények hasznos és mérgező vegyületeinek vizsgálata. Gyógyszerész- és orvostanhallgatókat oktatok, de sok előadást tartok laikus közönségnek is, mivel szívügyem az ismeretterjesztés. Ezt a tevékenységemet az interneten, több blog szerkesztőjeként is végzem.