Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

PhD fokozat az ELTE TTK-n környezetkémiai tudományokból. 1995-2005-ig a Vituki Rt., Vízminőség-védelmi Intézetének munkatársa, a szerves mikroszennyező vegyületeket vizsgáló kutatócsoport tagja. 2005-2012 között a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálatának vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris (CBRN) felderítője.

2007 – 2012    között (oktatási, kutatási tevékenység) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék, Környezettudományi Doktori Iskola (környezetkémiai szakirány) doktorandusza.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 áprilisától vesz részt az oktatásban. Az oktatott tárgyak: Alkalmazott természettudományi ismeretek 1.-2., Ipari kémia alapjai, Iparbiztonságtan 1.-2.-3., Veszélyhelyzeti ismeretek 1.-2., Ipari és közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása 1.-2.

2016-ban NKE Katasztrófavédelmi Intézetének a Neptun-rendszerben leadott, hallgatói szavazatai alapján Kiváló oktatói címet adományoztak részére.

A Magyar Tudományos Akadémia Környezeti Kémiai Munkabizottságának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolának és a Magyar Kémikusok Egyesületének tagja.

Események amelyeken szerepel:
Kapcsolt intézmények: