Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet

Dr. Dúl János a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézetének tudományos segédmunkatársa. Doktori fokozatát summa cum laude eredménnyel 2018-ban szerezte meg a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában. A doktori értekezésének címe: A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal. Kutatási és érdeklődési területe elsősorban a polgári joghoz, azon belül a vagyonkezelési szerződéshez, valamint a társasági joghoz kapcsolódik. A Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás folyóirat szerkesztőbizottságának szerkesztőségi titkára.