dr. Farkas Péter a Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Pedagógia és Pályatervezés Tanszékének egyetemi tanársegédje. Kutatási területe a magyar felnőttképzés történeti változásainak elemzése, valamint a tanári munka és a lelki egészségvédelem közötti összefüggések vizsgálata.