SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék egyetemi docense, a Kar oktatási dékánhelyettese, a környezetmérnök szak szakfelelőse, a Talaj- és Vízvizsgálati Laboratórium vezetője, talajtani szakértő, okl. matematika-földrajz-számítástechnika szakos középiskolai tanár, talajtani szakmérnök. Irányításával több, mint 100 szakdolgozat, diplomamunka és 5 PhD disszertáció készült. Kutatási területe: Talajtan, a talaj elem tartalmának térbeli változása, a szél- és vízerózió hatása a talaj elemtartalmára, alkalmazott talajtan. Hobbija: túrázás, utazás, olvasás, Az egyetemen oktatott tárgyai: Bevezetés a talajtanba előadás és gyakorlat, Víz- és talajvizsgálati módszerek gyakorlat, Alkalmazott talajtan A földrajz tanítása előadás, gyakorlat,  Földrajz szakmódszertan,  Kísérletek a földrajzórán, Terep- és laborvizsgálati módszerek a földrajzban, Terepgyakorlatok, tanulmányutak vezetése.