Szociológus, egyetemi adjunktus. Diplomáját Szegeden szerezte, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskola Interdiszciplináris Kutatási Programjában vett részt és szerzett PhD fokozatot. Ifjúságszociológiát, oktatásszociológiát, módszertant tanít, kutatási és érdeklődési területe: kultúra és társadalom, kultúrafogyasztás a digitális korban, generációs szabadidős tevékenységek, az ifjúság szabadidős terei.