1978-ban születtem Orosházán. Középiskolai tanulmányaimat a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium német kéttannyelvű osztályában végeztem, főiskolai diplomát 2001-ben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon magyar-történelem szakon, majd egyetemi diplomát 2010-ben ugyanott Ember és társadalom műveltségterület tanára, valamint Multikulturális nevelés tanára mesterszakokon, doktori fokozatot 2018-ban az Eszterházy Károly Egyetemen a Pedagógusképző Kar történetéhez kapcsolódó kutatásaommal szereztem. 2009 óta dolgozok a karon, jelenleg adjunktusként. Szívügyem az oktatástörténet, rajongok a levéltári munkáért, a régi iratokért, tárgykért. Az elmúlt években többezer elemű adatbázist építettem az intézmény 1928-1947 közötti hallgatóiról.