Pannon Egyetem – Mérnöki Kar

Gépészmérnöki Intézet

egyetemi docens

fodor@almos.uni-pannon.hu