Fogszakorvos, történész, új- és legújabbkori múzeológus, valamint a társadalomorvostan szakorvosa. Kutatási területe részben az orvostörténet irányában, részben a társadalomorvostan, a szociális medicina, ezen belül a szexológia területe felé irányul. A Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Orvostörténeti- és a Hátrányos helyzetűek egészségvédelme munkacsoport vezetője, WJLF egyetemi tanára, az ELTE oktatója. Sok hazai és nemzetközi társaság tagja, az MTA Élettudomány-történeti Munkabizottság elnöke, az MTA Művelődéstörténeti, az Orvostörténeti Bizottság tagja, a Magyar Orvostörténeti Társaság alelöke. 2010-ben a Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány és Orvostörténet nemzetközi online folyóiratot indította útjára, melynek mai is alapító főszerkesztője. Oktatási és egyéb kutatási érdeklődési köre az orvostörténeti kutatásokon kívül a primer prevenciós tevékenység felé irányult, a hazai modern szexuális nevelés módszertanának kidolgozója, nemcsak a fiatalság számára graduális oktatásban, hanem a különböző hátránnyal élők (értelmi sérültek, kisebbségben, állami gondoskodásban élők, prostituáltak, melegek, romák) részére intézményes és civil formában.