Kutatási területe: elméleti matematikából geometria és algebra, alkalmazott matematikából természetföldrajzi folyamatok matematikai modellezése.

A Kövesligethy Radó Csillagvizsgáló és Planetárium vezetője, hobby: csillagászati műszerek fejlesztése és építése; a Gothard Jenő Csillagászati Egyesület elnöke