tanszékvezető egyetemi tanár, PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Dr. Herke Csongor 1995-ben „summa cum laude” diplomázott. 1997-ben jeles jogi szakvizsgát tett. 2001-ben védte meg PhD értekezését, 2008-ban habilitált és 2013-ban lett az MTA doktora. 1995 óta a PTE ÁJK oktatója, 2006-tól tanszékvezető, 2014-től egyetemi tanár. Egyetemi oktató munkája mellett ügyvédi tevékenységet végez. Büntető eljárásjogi, kriminalisztikai és oktatásszervezési tevékenysége során több mint százötven publikációt készített, köztük három nagymonográfiát, közel húsz magyar nyelvű egyetemi jegyzetet, három egyetemi tankönyvbe és hat egyetemi jegyzetbe (ebből egy-egy angol és német nyelvű) írt fejezeteket. Tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak és a Nemzetközi Büntetőjogi Társaságnak (AIDP). 2002-ben a Pécsi Tudományegyetemen folyó kutatómunkája elismeréseként Abay Neubauer Gyula-díjban részesült. A PTE Tudományos Tanácsa a magas színvonalú kutatómunka elismeréseként 2013-ban díjazásban részesítette. 2015-ben  a Magyar Kriminológiai Társaság Vámbéry Rusztem emlékéremmel jutalmazta.