MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Honti Viktor 2000-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem biológus szakán genetikus-molekuláris biológus szakirányon, PhD fokozatát 2010-ben szerezte. Jelenleg a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetének Immunológiai csoportjában dolgozik tudományos főmunkatársként. Kutatásai során az ecetmuslica vérsejtjeinek keletkezését, érését, valamint az immunválaszban betöltött funkciójukat vizsgálja. A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt által nyújtott személyi  támogatással valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.