Pannon Egyetem – Mérnöki Kar

Kémia Intézet

Analitikai Kémia Intézeti Tanszék

egyetemi docens

raksi@almos.uni-pannon.hu