Horváth Viktória 2010-ben védte meg bölcsészdoktori értekezését a megakadásjelenségek funkciója és megvalósulása témakörében. 2004 óta az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán dolgozik, jelenleg tudományos munkatársként. 2004 óta több kurzust tartott az ELTE BTK Fonetikai Tanszékén a beszéd témakörében, jelenleg a tanszéken futó Temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata gyermekek beszédében című NKFI-pályázat résztvevője senior kutatóként.