Az Uráli Föderatív Egyetem Történeti Karának docense 1997 óta. 1998-2008 között a Történeti Kar dékánjának tudományos helyettese volt. Tudományos ösztöndíjjal kutatott Hollandiában, Magyarországon, Németországban, valamint Oroszországon belül Moszkvában és Tomszkban. Vezetője egy az UrFU és az ELTE BTK kutatóiból álló közös orosz-magyar kutatócsoportnak, amely a szovjet emberkép kialakulását és alakváltozásait vizsgálja kelet-európai összefüggásben.