A Radiológiai klinika és a Nukleáris Medicina Központ technológiai hátterét biztosító “Képarchíváló és Képfeldolgozó Divízió” vezető mérnök-fizikus tudományos munkatársa vagyok. 1978-ban végeztem a BME Villamosmérnöki Karon. 1985-ben védtem doktori disszertációm a BME Fizika Intézet Atomfizika Tanszékén. 1977-től a mai napig egyik folyamatos témám a digitális nukleáris orvosi leképezési eljárás. Pályafutásom a Gamma Művek Nukleáris Osztályán kezdtem (1978), mint kutató-fejlesztő mérnök. Ezt követően (1979-től) témavezetőként, majd orvosi profil vezetőként (1994) dolgoztam. 1991-1993 (25hónap) NIH finanszírozású kutatómunka kutatócsoport vezetőjeként dolgoztam USA-ban (Chicago Rush Medical Center) nagyfelbontású agy-SPECT leképező rendszer megalkotásán. 1999. márc.1.-én kerültem a SOTE Radiológiai és Onkoterápiás Klinikára, ahol a multi-modalitású in-vivo digitális képalkotás témakörében folytattam a munkám. Ipari kapcsolatom a Mediso Kft-vel 1999-től fenáll, ahol a digitális funkcionális és morfológiai képalkotás tudományos tanácsadójaként dolgozom. K+F területem a digitális orvosi leképezési eljárások kutatása, fejlesztése, oktatása, alkalmazása. Több K+F pályázat vezetője voltam. A BME – SE ÁOK közös MSc. bio-mérnök és orvos-fizikus képzésében oktatok.