Dr. Karlovitz János Tibor: Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézetének egyetemi docense. Szakmai pályafutását könyvtárosként és szaktanácsadóként kezdte, majd kutatóintézeti kiadóvezető lett. A felsőoktatásba a tanárképzésen keresztül kapcsolódott be. Tudományos fokozatát nevelés- és sporttudományokból kapta. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amely révén “A” kategóriás pedagógiai folyóiratot szerkeszt (angol nyelven). Szakmai-közéleti tevékenysége különféle konferenciák szervezésében teljesedik ki. Vállalkozásait Magyarországon és Szlovákiában működteti. Számos tanulmánykötet szerkesztője. Publikációinak száma közelíti a kétszázat. Két éve dolgozik az Óbudai Egyetemen.