Az SE MR Kutatóközpont (MRKK) adjunktusa, orvos és orvosbiológiai mérnök vagyok. PhD-dolgozatomban a látórendszer és a figyelem összefüggéseit vizsgáltam kognitív idegtudományi módszerekkel. A funkcionális MR technikát Coimbrában, Frankfurtban és Maastrichtban sajátítottam el. 2006 óta az MRKK munkatársa vagyok, figyelmem az alapkutatástól időközben a klinikai alkalmazások felé fordult, a modern képalkotó technikák (funkcionális MR, diffúziós tenzor képalkotás) gyakorlati alkalmazásait vizsgálom csecsemőkben (hypoxiás) és felnőttekben (epilepszia, agytumor, demencia, migrén). Részt veszek a NAP Epilepszia projektjében, valamint az SE-NAP 2 Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutatócsoport munkájában és MTA Bolyai ösztöndíjat is nyertem. A betegellátásban is részt veszek, ennek részeként már 400 feletti diagnosztikus (műtét előtti) fMRI vizsgálatot végeztem.