Pannon Egyetem – Mérnöki Kar

Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutató Intézet

egyetemi docens

nemesn@almos.uni-pannon.hu