Rendészettudományi Kar Büntetésvégrehajtási Tanszék

Pallo József  1968-ban született, a Rendőrtiszti Főiskola befejezése után bv. hivatásos tisztként kezdte meg pályafutását, majd 2000-től oktatóként tért vissza korábbi tanulmányai helyszínére, ahol adjunktusként a nemzetközi és komparatív büntetés-végrehajtási jog elismert művelőjeként tanított. Tudományos fokozatát 2009-ben szerezte meg a Miskolci Egyetemen, miközben tíz éven keresztül a közigazgatásban jogi szakterületen töltött be vezető beosztást. Ebben az időszakban meghatározó szerepet játszott a magyar büntetés-végrehajtási jog fejlesztésében, különös tekintettel a szakirányú kodifikációs folyamatokra. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói közösségéhez 2017-ben csatlakozott és a Rendészettudományi Doktori Iskolában is témát hirdetett. Kiterjedt szakmai közéleti és publikációs tevékenységet folytat, amelyet egyetemi tankönyvek, magyar és idegen nyelvű (angol, német román) tanulmányok sora szemléltet.  Habilitációs előadásaira 2019 szeptemberében kerül sor , melyhez kapcsolódóan megjelent  „A magyar börtönügy kodifikációs csomópontjai” című nagy monográfiája. Szakmai profiljába elsősorban  a büntetőjog és a rendészettudomány területére tartozó diszciplínák oktatása tartozik, de emellett tantárgyfelelősi feladatokat is ellát a Ludoviceum ismeretcsoport Rendészettudomány című tantárgya tekintetében. Oktatói tevékenysége mellett a Kar tudományos dékánhelyettesként is tevékenykedik.

Események amelyeken szerepel:
 • Egy évforduló nyomában, avagy 40 éve lépett hatályba a Bv.tvr.
 • Akadálymentesített: Nem
  Életkor: gimnazistáknak, egyetemistáknak, felnőtteknek
  Regisztrációköteles: Igen
  Külföldiek számára is látogatható program: Nem
  Tudományág: Társadalomtudomány
  Programtípus: Előadás
  Intézményen belüli helyszín: II. előadó
  Nap: Péntek(szeptember 27.)
  Terem: II. előadó
  Emelet: II.
  Épület: Ludovika főépület
  Utca, házszám: Ludovika tér 2.
  Város: Budapest
  Irányítószám: 1083
  Google térkép megjelenítése: Igen
Kapcsolt intézmények: