Pannon Egyetem – Mérnöki Kar

Környezettudományi Intézet

Limnológia Intézeti Tanszék

tanársegéd

selmeczy.geza@mk.uni-pannon.hu