Dr. Somogyi Csilla a középiskolai évek után tanulmányait a JATE biológia-kémia tanári szakán folytatta. Az egyetemi képzés végén TDK megyei első, ill. OTDK első helyezett lett. Ezután növénygenetikai és biotechnológiai mérnöki diplomát szerzett a gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Ezen képzettség megszerzéséhez diplomadolgozatát doktori disszertációvá fejlesztette, s még abban az évben (1993) egyetemi doktori fokozatot kapott. Eleinte az Erdészeti és Faipari Egyetemen dolgozott, majd középiskolában folyamatosan és aktívan oktatott, s 2000 óta a Széchenyi István Gimnázium tanára. 2001 óta osztályfőnöki feladatokat is ellát. A 2005-ben elsőként bevezetett kétszintű érettségin már emelt szintű érettségi vizsgáztatási feltételeknek is eleget tett. Szakmai elkötelezettségét a komplex ökológiai, környezetvédelmi környezeti nevelés továbbképzésen való részvétellel gazdagította, ill. a természettudományos projektmunkák nemzetközi továbbképzésén vett részt. Biológia, kémia megyei és országos versenyeken, ill. az OKTV-n számos diákja eredményesen szerepelt. Az emelt szintű biológia oktatásban 2005 óta folyamatosan részt vesz, sok diákot sikeresen készített fel a közép és emelt szintű érettségire. 2013-ban PÉM, PSZE és mesterpedagógus lett, ill. ebben az évben az év Pedagógusa címet kapta Sopron Város Önkormányzatától.