Az előadó, Dr. Sós Katalin főiskolai docens oktatói és tudománynépszerűsítő munkájában egyaránt fontosnak tartja, hogy bemutassa a fizika kapcsolatát a többi természettudománnyal, rávilágítson egy-egy fizikai jelenség természeti megnyilvánulására. A hideggel foglalkozó előadásában az érdekes kísérletek bemutatásán túl kitér azok természeti jelentőségére is, illetve felhasználja azokat természeti jelenségek modellezésére.