Pannon Egyetem – Mérnöki Kar

Környezettudományi Intézet

Limnológia Intézeti Tanszék

egyetemi docens

stenger.kovacs@almos.uni-pannon.hu