Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék

1993-tól a Vám- és Pénzügyőrség (ma már Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hivatásos állományú tagja, jelenlegi rendfokozata ezredes. Emellett 2007 óta a Rendőrtiszti Főiskola Vám- és Pénzügyőri Tanszékének (ma már Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar) oktatója, 2009 szeptemberétől megbízott tanszékvezető, 2014 áprilisától ugyanott tanszékvezető egyetemi docens.

Disszertációját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskoláján védte meg „A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban” címmel.

Oktatói és tanszékvezetői kötelezettségei mellett folytatja kutatásait a rendészeti felsőoktatás, ezen belül a vám felsőoktatás területén.

2008 óta tagja a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, 2010-től pedig az újonnan megalakult Vám- és Pénzügyőri Tagozat vezetője. A 2013-ban alapított Rendészettudományi Kutatóműhely alapító tagja.

2016 júliusától az INCU (International Network of Customs University) egyéni státusú tagja. Az elmúlt években több hazai és nemzetközi konferencia (INCU, PICARD, CEPOL) résztvevője és előadója.