Születési idő:             1983. január 07.

Születési hely:            Orosháza

Állampolgárság:       magyar

Levelezési cím:          6755 Kübekháza, Rózsa u. 438

Telefon:                     +36/303261762

E-mail cím:                szebenigabi@gmail.com

 

Munkahelyek

2018 –             kutató, SZTE-TTIK, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék

2017 –                         Citometriás egység vezető tudományos munkatárs, MTA SZBK, csoport vezető: Prof. Puskás G. László

2014 – 2017    Posztdoktori kutató, projekt vezető, AVIDIN Kft., Ügyvezető és vezető kutató: Prof. Puskás G. László, Kutatási téma: Tumor ellenes gyógyszer jelölt molekulák, ill. terápia fejlesztése.

2012 – 2013    Posztdoktori kutató, Istituto Clinico Humanitas, Olaszország, Milánó, Témavezető: Prof. Antonio Sica, Kutatási téma: Gyulladás és rák kapcsolata, RORγ transzkripciós faktor és a 146a mikroRNS szerepe a tumor-asszociált makrofágok és myeloid-eredetű szupresszor sejtek daganatfejlődést serkentő hatásában.

2010 – 2011    Doktorjelölt, MTA SZBK

2007 – 2010    Doktorandusz hallgató, MTA SZBK

2005 – 2007    Diákkörös szakdolgozó, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai  Kutatóközpont (MTA SZBK), Genetikai Intézet, Limfocita Jelátviteli csoport, Témavezető: Prof. Monostori Éva, Kutatási téma: Az emberi galektin-1 fehérje és a mesenchymalis őssejtek rákos megbetegedésekben játszott szerepének a vizsgálata

 

Témavezetés

Pocz Gábor B.Sc. SZTE TTIK, 2015
Végi Laura Vanessza B.Sc. University of Southtampton, 2019
Neuperger Patrícia M.Sc. SZTE TTIK, 2019 (PhD hallgató lesz)
Gáti Viktória B.Sc. folyamatban SZTE-TTIK
Varga Tünde SZTE ÁOK folyamatban
Balog József Ágoston SZTE TTIK, Biol. Dokt. Iskola PhD folyamatban
Alföldi Róbert 50% PhD témavezetés folyamatban
Kotogány Edit egyéni PhD folyamatban
Dr. Szalontay Klára egyéni PhD folyamatban

 

Oktatói tevékenység

2014/2015 II.  SZTE-TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, Mérföldkövek a rákkutatásban c. kurzus

 

 Tanulmányok

 2012                Ph.D. fokozat, Szegedi Tudományegyetem, Biológus Doktori Iskola, („A galektin-1 alapvető faktor a csontvelő eredetű mesenchymalis őssejtek tumor fejlődést serkentő hatásában”)

2011                Mérnök-közgazdász képzés, Szegedi Tudományegyetem, GTK, („Üzleti modellek és stratégiák a biotechnológiában”)

2009                „Állatkísérletek az orvostudományban” képzés, mely megfelel a Federation of European Laboratory Animal Science Associations „C” osztályú minősítésnek

2008                Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Távoktatási Program

2007                Innovációs Menedzserképzés, Magyar Innovációs Szövetség

2007                „Bioentrepreneur Boot Camp for Beginners” tréning, Szeged

2007                Biotechnológiai Menedzserképzés, Magyar Biotechnológiai Szövetség

2007                Biológus, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar, , főtárgyak: biotechnológia, molekuláris biológia, mikrobiológia („A humán galektin-1 hatásmechanizmusa, avagy T-sejt válasz szabályozása apoptózissal”)

2001                Érettségi, Ady Endre – Bay Zoltán Gimnázium, Sarkad

 

Ösztöndíjak, díjak

 2018-2019      Nemzeti Kiválósági Program Bolyai + Ösztöndíj

2017-2020      Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2013                EFIS ösztöndíj a 2. IMPULSE szimpóziumon való részvételére

2012-2013      Amedeo Avogadro Ösztöndíj, Universita di Novara, Olaszország

2012                SZTE Talent Ösztöndíj, Predoktoi kategória Arany fokozat

2012                EFIS Fellowship – Milánó

2011                Alapkutatás kategória III. Díj, MIT, Kecskemét

2010                Dél-alföldi Innovációs Díj III. hely

2010                Sófi József Ösztöndíj I. hely (Ph.D. kategória)

2009                Sigma-Aldrich Absztrakt  Díj III. hely, MIT, Harkány

2009                Sófi József Ösztöndíj III. hely (Ph.D. kategória)

2007-2010      Magyar Állami Ösztöndíj a doktori képzésben való részvételre

2007                Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi Pályázat díjazottja

2007                Nagyszénási Gyermekek Továbbtanulásáért Alapítvány ösztöndíjasa

2007                Sófi József Ösztöndíj II. hely

2007                XXVIII. OTDK Biológia szekció, Immunológia tagozat- részvétel

2006-2007      Szeged Megyei Jogú Város Ösztöndíja

2006                I. helyezett, XXVIII. Szegedi Tudományos Diákköri Konferencia

2006-2007      Köztársasági Ösztöndíj

2006                Bursa Hungarica ösztöndíj

2005-2006      Oktatásért Közalapítvány – Esély a Tanulásra ösztöndíj­

2005                Esélyegyenlőség Tehetséges Fiatalokért Alapítvány támogatottja

2005                Bursa Hungarica ösztöndíj

2004                Nagyszénási Gyermekek Továbbtanulásáért Alapítvány ösztöndíjasa

2003-2004      Esély a Tanulásra Közalapítvány ösztöndíj

2003                Esélyegyenlőség Tehetséges Fiatalokért Alapítvány támogatottja

2003                Bursa Hungarica ösztöndíj

 

 

Labortechnikai tapasztalat

 • Sejtbiológia: emlős sejttenyésztés, 3D sejttenyésztés (Matrigel, RAFT™), Lentivírus génbevitel (BSL-3 vizsga, ICH Milánó), kevert limfocita reakció, in vitro életképesség/proliferációs tesztek (XTT, MTS, Resazurin, ³H-beépülés (radiológia vizsga, ICH, Milánó), Calcein AM, Cell Titer-Glo™), primer sejt izolálás: fibroblaszt, hasűri makrofág, mágneses gyöngyös sejtszeparálás: T-sejtek (Dynabeads), myeloid szupresszor sejtek (Miltenyi MACS), apoptózis vizsgálati módszerei (AnnV/PI, JC-1, zDEVDLuc, UPR, sub-G1), áramlási citometria: sejtfelszíni vagy intracelluláris festés, sejtciklus vizsgálat (BD Calibur, BC FC-500), egysejt tömeg citometria (Helios)
 • Biokémia: SDS-PAGE, Western blot, ELISA
 • Molekuláris biológia: alap klónozó technikák, plazmid konstrukciók létrehozása, normál PCR és real-time qPCR
 • Szövettan: immunhisztokémia (paraffinba ágyazott vagy fagyasztott metszetek), sejtfelszíni vagy intracelluláris immunfluoreszcens festés, fluoreszcens (Zeiss, Olympus) és laser scanning konfokális mikroszkópia (Olympus FV1000).
 • In vivo: 8 tapasztalat egér modellekkel, 2 év SPF állatházi tapasztalat (állatkísérletes vizsgák, SZTE és ICH Milánó), egér tumor modellek (4T1, B16-F10, MN/MCA1), sejt nyomon követés ex vivo (CM-DiI), immunizálás (sc, ip, im)

 

Tudományos társasági tagság

2007 –                                     Magyar Immunológiai Társaság

2014                                       Amerikai Sejtbiológiai Társaság

2018-                                      Nemzetközi Citometriás Társaság

 

 

Felkért Bíráló

International Journal of Molecular Sciences, Journal of Translational Medicine, Ageing Research Reviews, Current Bioactive Compounds, Peertechz Journal of Biomedical Engineering, Annals of Hematology & Oncology, Medicines, Cancers, Experimental Cell Research

 

Szerkesztői tag

International Journal of Molecular Sciences, EC Microbiology, Austin Leukemia

 

Egyéb ismeretek

Számítógépes ismeretek:        Microsoft Office, GraphPad, EndNote, Internet

 

Nyelvismeret:                         Magyar (anyanyelv)

Olasz, alapfok (2012, Commune di Rozzano, A1)

Német, alapfok (2009, ECL, B1)

Angol, középfok (2006, Trinity, B2 komplex ’C’)

 

Jogosítvány:                           B (2005), A2 (2001)

 

Szabadidő:                             Hegymászás, horgászat, bélyegek, veterán járművek

Események amelyeken szerepel:
 • A sokoldalú immunrendszer
 • Akadálymentesített: Nem
  Életkor: általános iskola felsősöknek, gimnazistáknak, egyetemistáknak, felnőtteknek
  Regisztrációköteles: Igen
  Külföldiek számára is látogatható program: Igen
  Tudományág: Természettudomány
  Programtípus: Laborlátogatás, Bemutató
  Nap: Péntek(szeptember 27.)
  Emelet: alagsor
  Épület: Biokémia Intézet
  Utca, házszám: Temesvári krt. 62.
  Város: Szeged
  Irányítószám: 6726
  Google térkép megjelenítése: Igen
Kapcsolt intézmények: