Dr Szigeti Csaba egyetemi adjunktus

1975-ben születtem Kiskunhalason, majd a JATE TTK biológia tanári szakán diplomáztam. 2000 óta oktatok az SZTE-n sejtbiológiát, állatszervezettant,2011-től pedig anatómiát és szövettant, magyar és német nyelven. PhD fokozatomat elméleti orvostudományból 2011-ben védtem meg, kutatási területem a fájdalom neuroanatómiai alapjai. Az évek alatt számos diákkörös hallgató témavezetője voltam. Mentor oktatóként az első-és másodéves medikusok beilleszkedésében segítek és tanulási stratégiák kidolgozásával foglalkozom. Az SZTE ÁOK egyetemi adjunktusaként, az Anatómia Intézet bonctermének vezetőjeként a mindennapi gyakorlati oktatás hátterének biztosítását, az egyetemi holttest-felajánlások szervezését, hozzátartozói kapcsolattartást és a különböző preparálási technikák menedzselését is irányítom. Rendszeresen tartok előadásokat medikusoknak és érdeklődőknek a modern e-learning módszerek alkalmazásáról az orvosoktatásban.

Események amelyeken szerepel:
 • Az emberi test felfedezése 3D anatómiai tábla segítségével - 2.
 • Akadálymentesített: Nem
  Életkor: gimnazistáknak, egyetemistáknak, felnőtteknek
  Regisztrációköteles: Igen
  Külföldiek számára is látogatható program: Nem
  Tudományág: Orvostudomány
  Programtípus: Előadás, Bemutató
  Intézményen belüli helyszín: 11-es számítógépes terem
  Nap: Péntek(szeptember 27.)
  Utca, házszám: Pulz utca 1.
  Város: Szeged
  Irányítószám: 6724
  Google térkép megjelenítése: Igen
 • Az emberi test felfedezése 3D anatómiai tábla segítségével - 1.
 • Akadálymentesített: Nem
  Életkor: gimnazistáknak, egyetemistáknak, felnőtteknek
  Regisztrációköteles: Igen
  Külföldiek számára is látogatható program: Nem
  Tudományág: Orvostudomány
  Programtípus: Előadás, Bemutató
  Intézményen belüli helyszín: 11-es számítógépes terem
  Nap: Péntek(szeptember 27.)
  Utca, házszám: Pulz utca 1.
  Város: Szeged
  Irányítószám: 6724
  Google térkép megjelenítése: Igen
Kapcsolt intézmények: