Dr. Szőke Gergely László, PhD, adjunktus, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport vezetője és oktatója. Oktatási tevékenysége az informatikai jog és médiajog valamennyi területére kiterjed. Kutatási területei közé tartoznak különösen a személyes adatok védelme, a közérdekű adatok nyilvánossága és a közadatok újrahasznosítása, valamint az elektronikus eljárások szabályozása. E témakörökben több pályázati kutatási és szakértői projektben vett részt kutatóként vagy kutatásvezetőként. Számos hazai és külföldi (angol nyelvű) publikáció szerzője. Doktori kutatásait összefoglaló könyve 2015-ben jelent meg a HVG-ORAC gondozásában „Az európai adatvédelmi jog megújítása. Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén” címmel. 2007 óta a Pécsi Tudományegyetem belső adatvédelmi felelőse. Az Infokommunikáció és jog című szakmai folyóirat szerkesztője, valamint a Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata. Essays of Faculty of Law University of Pécs. Yearbook of [year] angol nyelvű évkönyv főszerkesztője.