A fizikai tudomány doktora, az Állatorvostudományi Egyetem egyetemi magántanára, ahol a Biofizika és Biophysics kötelező tárgyak előadója.

Megépített egy olyan mérőrendszert, amellyel légkörre kihozott protonnyaláb segítségével tetszőleges tárgyak, és célzottan kulturális örökségi tárgyak (régészeti leletek, kéziratok, festmények, műalkotások, stb.) roncsolásmentes elemanalízise  végezhető.

Hordozható, radioizotóp gerjesztésű XRF berendezést fejlesztett ki műtárgyak, leletek in situ vizsgálatára. Ez PIXE-XRF infrastruktúra az EU CHARISMA, majd IPERION) projektjében transznacionális elérhetőségű platformként működik. Világviszonylatban is teljesen új vizsgálati módszert dolgozott ki fémtartalmú fehérjék ion-nyaláb összetétel analízisére. 1967 szeptembere óta megszakítás nélkül a KFKI-ban, illetve az abból 1992-ben kivált KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézetben dolgozott, annak 2003 -2012 között igazgatója. Jelenleg az MTA Wigner FK kutató professzor emeritusza. Kutatómunkája döntően az 5 MV-os Van de Graaff gyorsító által nyújtott kísérleti lehetőségekhez kapcsolódik. Részese volt a Coulomb gerjesztést követő, hiperfinom térrel perturbált szögeloszlás mérési technika kifejlesztésében és magfizikai, illetve szilárdtestfizikai alkalmazásában. A rugalmas (α,α) szórásban 3.045 MeV bombázó energiánál fellépő éles rezonanciát felhasználva új módszert javasoltak és demonstráltak a felületi oxigén szennyeződés nagy érzékenységű mennyiségi vizsgálatára. Érdeklődése később a részecskék keltette karakterisztikus röntgenemissziója (PIXE) és röntgenfluoreszcencia (XRF), valamint magreakciókkal való mennyiségi analízise felé fordult.

Események amelyeken szerepel:
Kapcsolt intézmények: