Terebessy András a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát 2001-ben, azóta megszakítás nélkül az egyetem Népegészségtani Intézetében dolgozik. 2015-ben szerzett doktori fokozatot, jelenlegi beosztása adjunktus. Oktató munkája mellett egészségfejlesztési programok szervezésével és lebonyolításával is foglalkozik, illetve népegészségügyi szakértői tevékenységeket is vállal. Fő kutatási területe az önkárosító magatartásformák (főképp alkoholfogyasztás) és az egészségi állapot kapcsolata.