Dr. Tombácz Dóra PhD egyetemi adjunktus az SZTE ÁOK Orvosi Biológia Intézetben.

1982-ben született Szegeden, a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban érettségizett, 2006-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán, sikeres felvételt nyert az Általános Orvostudományi Kar Posztgraduális képzésére és 2009-ben védte meg doktori disszertációját. Kutatási területe a herpesvírusok transzkripcionális szabályozásának tanulmányozása. Az intézet angol és magyar nyelvű tanulmányi felelőse. Tudományos érdeklődési területe a legmodernebb genomszekvenálási technikák alkalmazása transzkriptomikai kutatásokban, több tudományos előadás és közlemény szerzője virológiai témákban, valamint a Stanford University vendégkutatója.